Nhìn vào Thị trường Bao bì Thương mại Điện tử Bán lẻ

Bao bì thương mại điện tử bán lẻ liên quan đến việc đóng gói các sản phẩm như bao bì bảo vệ (bọc bong bóng, gối hơi và đậu phộng nhồi lỏng), hộp (hộp gấp nếp và gấp nếp), nhãn, băng, v.v. Những sản phẩm này thường được sử dụng làm bao bì thứ cấp để bảo vệ bao bì được đóng gói nội dung hư hỏng trong quá trình hoạt động vận tải.

Lĩnh vực thương mại điện tử ngày càng mở rộng với tốc độ đáng báo động. Xu hướng mới nhất của mua sắm trực tuyến xuyên biên giới, đặc biệt là ở các thị trường khu vực mới nổi, sự sẵn có của nhiều sản phẩm, nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chuyên biệt và mới lạ đã thúc đẩy mua sắm trực tuyến xuyên biên giới và do đó thị trường thương mại điện tử nói chung đã thúc đẩy nhu cầu bán lẻ bao bì thương mại điện tử. Các thiết kế bao bì mới đã được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của người dân khi lưu ý đến các mối quan tâm khác nhau về môi trường. Điều này đã góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường bao bì thương mại điện tử bán lẻ toàn cầu. Nghiên cứu phân tích về thị trường bao bì thương mại điện tử bán lẻ toàn cầu của Future Market Insights đã đề cập đến các kịch bản thị trường khác nhau liên quan đến việc áp dụng và tăng trưởng bao bì thương mại điện tử bán lẻ. Nghiên cứu bao gồm phân tích về các thông số khác nhau và động lực thay đổi của chúng trên các khu vực quan trọng trên toàn cầu, do đó đưa ra cái nhìn tổng thể về thị trường đóng gói thương mại điện tử bán lẻ toàn cầu. Theo Thông tin thị trường tương lai (futuremarketinsights.com ), thị trường bao bì thương mại điện tử bán lẻ toàn cầu dự kiến ​​sẽ mở rộng với tốc độ CAGR ổn định. Năm 2017, thị trường toàn cầu được định giá hơn 13 tỷ USD, ước tính sẽ đạt mức định giá khoảng 21,4 tỷ USD vào cuối năm đánh giá (2026).

Phân khúc hộp trong danh mục loại sản phẩm có giá trị ước tính cao hơn so với các phân khúc loại sản phẩm khác. Phân khúc này đã thống trị thị trường toàn cầu trong những năm qua. Tuy nhiên, phân khúc bao bì bảo vệ được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn và sẵn sàng dẫn đầu thị trường toàn cầu trong những năm tới. Phân khúc bao bì bảo vệ dự kiến ​​sẽ đạt mức định giá cao hơn so với phân khúc hộp vào cuối năm theo đánh giá với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao là 6,3% trong suốt giai đoạn dự báo. Phân khúc nhãn cũng cho thấy mức độ chấp nhận cao hơn và dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn nói trên.

Phân khúc các công ty hậu cần và thực hiện bên thứ ba là phân khúc sinh lợi cao và là phân khúc lớn nhất. Nó được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ vừa phải trong giai đoạn đánh giá và ước tính sẽ đạt mức định giá thị trường hơn 14 tỷ USD vào cuối năm đánh giá (2026). Phân khúc các công ty vận chuyển và hậu cần của bên thứ ba dẫn đầu thị trường toàn cầu trong năm 2017 và có khả năng sẽ tiếp tục xu hướng này trong suốt giai đoạn dự báo. Mặt khác, các nhà bán lẻ đặc sản là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, phản ánh tốc độ CAGR cao 6,6% trong suốt thời kỳ đánh giá.